Council 2021/22

 

 

 

Council Members

Dr. W.S. Santharaj

Dr. Vajira Senaratne

Dr. M.R. Mubarak

Dr. Sepalika Mendis

Dr. Asunga Dunuwille

Dr. Kumudini Ranathunga

Dr. Mahendra Munasinghe

Dr. P. Sathananthan

Dr. M. Guruparan

Dr. Ajith Kularatne

Dr. Roshan Paranamana

Dr. Wasantha Kapuwatta

Dr. Sanjeewa Rajapakse

Dr. Amila Walawwatta

Dr. Thushara Rodrigo