Council Members

Dr.W.S.Santharaj

Dr.Vajira Senaratne

Dr.Asunga Dunuwille

Dr.Gotabhaya Ranasinghe

Dr.Nimali Fernando

Dr. Sepalika Mendis

Dr. Kumudini Ranathunga

Dr. Mahendra Munasinghe

Dr.Sampath Withanawasam

Dr.Bhathiya Ranasinghe

Dr.I.R.Ragunathan

Dr. U.I.Hewaratne

Dr.Sandamali Premaratne

Dr.Amila Walawwatta

Dr.Ajith Wanniarachchi

Dr. Chamila Mettananada

Dr. (Mrs) Shobhavi Kohombange

Dr Manilka Sumanatilleke